Servicevoorwaarden

Deze website wordt beheerd door SABONZO. Op de hele site komen de termen "wij", "ons" en "onze" naar SABONZO voor. SABONZO biedt deze website, inclusief alle informatie, tools en diensten die op deze site beschikbaar zijn, aan u, de gebruiker, aan op voorwaarde dat u akkoord gaat met alle voorwaarden, bepalingen, beleid en mededelingen die hier worden vermeld.

Door onze site te bezoeken en/of iets van ons te kopen, neemt u deel aan onze "Service" en gaat u akkoord gebonden te zijn aan de volgende algemene voorwaarden ("Servicevoorwaarden", "Voorwaarden"), inclusief die aanvullende voorwaarden en beleid dat hierin wordt verwezenlijkt en/of beschikbaar is via een hyperlink. Deze Servicevoorwaarden zijn van toepassing op alle gebruikers van de site, inclusief maar niet beperkt tot gebruikers die browsers, verkopers, klanten, verkopers en/of bijdragers van inhoud zijn.

Lees deze Servicevoorwaarden zorgvuldig door voordat u onze website bezoekt of gebruikt. Door een deel van de site te openen of te gebruiken, gaat u akkoord gebonden te zijn aan deze Servicevoorwaarden. Als u niet akkoord gaat met alle voorwaarden van deze overeenkomst, mag u de website niet bezoeken of diensten gebruiken. Indien deze Servicevoorwaarden worden beschouwd als een aanbod, is de restrictief expliciet beperkt tot deze Servicevoorwaarden.

Alle nieuwe functies van tools die aan de huidige winkel worden toegevoegd, zijn ook afgerond aan de Servicevoorwaarden. U kunt de meest recente versie van de Servicevoorwaarden op elk moment op deze pagina bekijken. We behouden ons recht voor een enkel onderdeel van deze Servicevoorwaarden bij te werken, te wijzigen of te vervangen deurupdates en/of wijzigingen op onze website te plaatsen. Het is uw verantwoordelijkheid om deze pagina regelmatig te controleren op wijzigingen. Uw voortgezet gebruik van toegang tot de website na het plaatsen van eventuele wijzigingen houdt in dat u deze wijzigingen wijzigt.

Onze winkel wordt gehost op Shopify Inc. Ze bieden ons het online e-commerceplatform waarmee we onze producten en diensten aan u kunnen verkopen.

DEEL 1 - ONLINE WINKELVOORWAARDEN

Door akkoord te gaan met deze Servicevoorwaarden, lastig u dat u tien minste meerderjarig bent in uw staat van de provincie waar u woont, of dat u meerderjarig bent in uw staat van de provincie en dat u ons toestemming heeft gegeven om een ​​van uw minderjarige gezinsleden toe te staan op deze site te gebruiken.
U mag onze producten niet gebruiken voor illegale of ongeoorloofde doeleinden, noch mag u bij het gebruik van de Service wetten in uw rechtsgebied overtreden (maar inclusief niet beperkt tot auteursrechtwetten).
U mag geen wormen of virussen of codes van destructieve aard verzenden.
Een problematische of defecte van een van de Voorwaarden zal elimineren in een onmiddellijke fabricage van uw Services.

DEEL 2 - ALGEMENE VOORWAARDEN

We behouden ons recht voor op elk moment service aan iemand om welke reden dan ook te beslissen.
U begrijpt dat uw inhoud (exclusief creditcardgegevens) ongecodeerd kan worden onzichtbaar en (a) verzending via verschillende netwerken omvat; en (b) wijzigingen om te voldoen aan en aan te passen aan de technische vereisten van aangesloten netwerken van apparaten. Creditcardgegevens worden altijd verzonden tijdens overdracht via netwerken.
U stemt in om geen enkel deel van de Service, het gebruik van de Service of toegang tot de Service of enig contact op de website via welke de service wordt geleverd, te reproduceren, dupliceren, verkopen, doorverkopen of exploiteren, zonder expliciete gedeelde toestemming van ons.
De koppen die in deze overeenkomst worden gebruikt, zijn alleen voor het gemak opgenomen en zullen deze Voorwaarden niet hinderen of impliceren.

DEEL 3 - NAUWKEURIGHEID, VOLLEDIGHEID EN TIJDIGHEID VAN DE INFORMATIE

Wij zijn niet verantwoordelijk als de informatie op deze site niet juist, volledig of actueel is. Het materiaal op deze site is uitsluitend bedoeld voor algemene informatie en mag niet worden gebruikt als enige basis voor het nemen van definitieve zonder primaire, nauwkeurige, volledige of actuelere informatiebronnen te raadplegen. Elk vertrouwen op het materiaal op deze site is op eigen risico.
Deze site kan bepaalde historische informatie bevatten. Historische informatie is noodzakelijkerwijs niet actueel en wordt alleen ter referentie verstrekt. We behouden ons recht op de inhoud van deze site op elk moment om te wijzigen, maar we zijn niet verplicht om informatie op onze site bij te werken. U gaat akkoord dat uw verantwoordelijkheid is om wijzigingen aan onze site te controleren.

HOOFDSTUK 4 - WIJZIGINGEN IN DE SERVICE EN PRIJZEN

Prijzen voor onze producten kunnen zonder vergunning worden gewijzigd.
We behouden ons recht voor de dienst (of een deel van de inhoud ervan) op elk moment zonder kennisgeving te wijzigen of te stoppen.
Wij zijn niet aansprakelijk voor u van een derde partij voor enige wijziging, prijswijziging, opschorting of stopzetting van de Service.

DEEL 5 - PRODUCTEN VAN DIENSTEN (indien van toepassing)

Bepaalde producten of diensten zijn mogelijk exclusief online beschikbaar via de website. Deze producten of diensten kunnen beperkt hebben en alleen kunnen worden of geruild volgens ons retourbeleid.
We hebben er alles aan gedaan om de kleuren en afbeeldingen van onze producten die in de winkel verschijnen zo betrouwbaar mogelijk weer te geven. We kunnen niet garanderen dat de kleurweergave van uw computermonitor betrouwbaar is.
We behouden ons het recht voor, maar zijn niet verplicht, om de verkoop van onze producten of Diensten te verspreid tot een persoon, regionale regio of jurisdictie. Wij kunnen dit recht per geval uitoefenen. We behouden ons het recht voor de belangrijke producten van diensten die we aanbieden te verschillend. Alle beschrijvingen van producten of productprijzen kunnen op elk moment zonder aanvraag worden gewijzigd, naar eigen goeddunken van ons. We behouden ons recht voor elk product op elk moment dat we stoppen. Elke aanbieding voor een product of dienst die op deze site wordt gedaan, is erkend waar dit verboden is.
We garanderen niet dat de kwaliteit van producten, diensten, informatie van ander materiaal dat door u is gekocht of gevolgd, aan uw verwachtingen zullen voldoen, of dat eventuele fouten in de service zullen worden vermeden.

DEEL 6 - NAUWKEURIGHEID VAN FACTURATIE- EN ACCOUNTINFORMATIE

We behouden ons het recht voor elke bestelling die u bij ons ergens te gekozen heeft. We kunnen, naar eigen goeddunken, de gekochte hoeveelheden per persoon, per huishouden of per bestelling beperkt of annuleren. Deze beperkingen kunnen bestellingen inbegrepen die zijn geplaatst door onder dezelfde klantaccount, dezelfde creditcard en/of bestellingen die hetzelfde factuur- en/of verzendadres gebruiken. In het geval dat we een bestelling wijzigen of annuleren, kunnen we proberen u deze op de hoogte te stellen door contact op te nemen met het e-mailadres en/of factuuradres/telefoonnummer dat is uitgesloten op het moment dat de bestelling werd geplaatst. We behouden ons het recht voor om bestellingen te onmogelijk of te verboden die, naar ons eigen oordeel, lijken te zijn geplaatst door dealers, wederverkopers of distributeurs.

U stemt mee in om actuele, volledige en nauwkeurige aankoop- en accountinformatie te verstrekken voor alle aankopen die in onze winkel worden gedaan. U stemt in om uw account en andere informatie, inclusief uw e-mailadres en creditcardnummers en vervaldatums, onmiddellijk bij te werken, zodat we uw transacties kunnen voltooien en indien nodig contact met u kunnen opnemen.

blijkt ons retourbeleid voor meer informatie.

HOOFDSTUK 7 - OPTIONELE GEREEDSCHAP

We kunnen u toegang geven tot tools van derden waarvan we geen controle hebben en geen controle over invoer hebben.
U erkent en stemt ermee in dat we toegang bieden tot dergelijke tools "zoals ze zijn" en "zoals beschikbaar" zonder enige garanties, verklaringen van voorwaarden van welke aard dan ook en zonder enige goedkeuring. Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid die voortvloeit uit verband houdt met uw gebruik van ingebouwde tools van derden.
Elk gebruik door u van ingebouwde tools die via de site worden aangeboden, is geheel op eigen risico en discretie en u dient ervoor te zorgen dat u bekend bent met en akkoord gaat met de voorwaarden waarbij tools worden geleverd door de relevante externe leverancier(s) .
We kunnen in de toekomst ook nieuwe diensten en/of functies aanbieden via de website (inclusief de release van nieuwe tools en bronnen). Vervangende nieuwe functies en/of diensten zijn ook afgerond aan deze Servicevoorwaarden.

DEEL 8 - LINKS VAN DERDEN

Bepaalde inhoud, producten en diensten die beschikbaar zijn via onze Service kunnen materialen van derden bevatten.
Links van derden op deze site kunnen u naar websites van derden leiden die niet aan ons zijn gelieerd. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het onderzoeken of herhaaldelijk van de inhoud van nauwkeurige en we geven geen garantie en zijn niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor materialen van websites van derden, of voor andere materialen, producten of diensten van derden.
Wij zijn niet aansprakelijk voor enige schade of schade die verband houdt met de aankoop van het gebruik van goederen, diensten, bronnen, inhoud van andere transacties in verband met websites van derden. Lees het beleid en de gedragingen van de derde partij zorgvuldig door en zorg ervoor dat u ze begrijpt voordat u een transactie aangaat. Klachten, claims, zorgen of vragen met betrekking tot producten van derden moeten gericht worden aan de derde partij.

SECTIE 9 - OPMERKINGEN VAN DE MAAK, FEEDBACK EN ANDERE INZENDINGEN

Als u op ons verzoekt bepaalde specifieke inzendingen verzendingen (bijvoorbeeld wedstrijdinzendingen) of zonder een verzoek van ons, stuurt u creatieve ideeën, suggesties, voorstellen, plannen van ander materiaal, gewoonlijk online, per e-mail, per post of verboden (gezamenlijk 'opmerkingen '), zorgt ervoor dat we altijd, zonder beperking, alle opmerkingen die u naar ons doorstuurt, mogen bewerken, kopiëren, uitgever, distribueren, vertalen en publiceren gebruiken in elk medium. Wij zijn en zijn niet verplicht (1) om eventuele opmerkingen te behandelen; (2) om een ​​vergoeding te betalen voor eventuele opmerkingen; van (3) om te reageren op eventuele opmerkingen.
We kunnen, maar zijn niet verplicht om de inhoud te controleren, bewerken of verwijderen waarvan we naar eigen goeddunken bepalen dat deze onwettig, aanstootgevend, bedreigend, lasterlijk, lasterlijk, pornografisch, obsceen of stof aanstootgevend is of in strijd is met het intellectuele eigendom van een partij van deze Servicevoorwaarden.
U stemt ermee in dat uw opmerkingen geen inbreuk zullen maken op enig recht van derden, inclusief auteursrecht, handelsmerk, privacy, persoonlijkheid of ander persoonlijk of eigendomsrecht. U stemt er verder mee in dat uw opmerkingen geen lasterlijk of ontoelaatbaar onwettig zijn, beledigend of obsceen materiaal zal bevatten, of een computervirus of andere malware zal bevatten die op enige wijze de werking van de service van een gerelateerde website zou kunnen beïnvloeden. U mag geen vals e-mailadres gebruiken, u kunt niet noodzakelijk als iemand anders dan uzelf, of ons of derden op een andere manier misleiden over de oorsprong van opmerkingen. U bent als enige verantwoordelijk voor alle opmerkingen die u maakt en hun nauwkeurigheid. Wij nemen geen verantwoordelijkheid en accepteren geen aansprakelijkheid voor eventuele opmerkingen die door u of een derde partij zijn geplaatst.

SECTIE 10

Omdat de producten recht vanuit de leverancier uit het buitenland naar de consument worden gestuurd, zijn onze prijzen exclusief btw en invoerrechten. Zie artikel 10_

Artikel 10 – Belasting- en invoerrechten
De klant is verantwoordelijk voor de invoer van het product en in alle gevallen verantwoordelijk voor de afdracht van btw en invoerrechten die -eventueel- van toepassing zijn in het land van bestemming._


Uwing indien van persoonlijke informatie via de winkel wordt beheerst door ons privacybeleid. Om ons privacybeleid te bekijken.

SECTIE 11 - FOUTEN, ONNAUWKEURIGHEDEN EN WEGLATINGEN

Af en toe kan er informatie zijn op onze site of in de Service zijn die typografische fouten, onnauwkeurigheden of weglatingen bevatten die betrekking kunnen hebben op productbeschrijvingen, prijzen, promoties, aanbiedingen, productverzendkosten, transittijden en beschikbaarheid. We behouden ons het recht voor om fouten, onnauwkeurigheden van weglatingen te corrigeren en om informatie te wijzigen of bij te werken of bestellingen te annuleren als informatie in de Service of op een gerelateerde website op elk moment onnauwkeurigheid is zonder verplichte melding (ook nadat u uw bestelling geplaatst).
We zijn niet verplicht om informatie in de Service of op een gerelateerde website bij te werken, te wijzigen of te verduidelijken, inclusief maar niet beperkt tot prijsinformatie, behalve zoals vereist door de wet. Er mag geen enkele essentiële update- of verversingsdatum worden toegepast in de service van een gerelateerde website, om aan te geven dat alle informatie in de service van een gerelateerde website is gewijzigd of bijgewerkt.

SECTIE 12 - VERBODEN GEBRUIK

Naast andere verboden zoals verboden in de Servicevoorwaarden, is het u verboden de site van de inhoud ervan te gebruiken: (a) voor enig onwettig doel; (b) om anderen te vragen om onwettige handelingen uit te voeren of iets deel te nemen; (c) om internationale, federale, provinciale of staatsvoorschriften, regels, wetten of lokale verordeningen te schenden; (d) om inbreuk te maken op of inbreuk te maken op onze intellectuele eigendomsrechten of de intellectuele eigendomsrechten van anderen; (e) lastigvallen, misbruiken, beledigen, schaden, belasteren, belasteren, kleineren, intimideren of discrimineren op basis van geslacht, seksuele geaardheid, religie, etniciteit, ras, leeftijd, nationale afkomst of handicap; (f) om valse of misleidende informatie te verstrekken; (g) het uploaden of verzenden van virussen van enig ander type krachtige code die zal of kan worden gebruikt op een manier die de functionaliteit van de werking van de service van een gerelateerde website, andere websites van internet zullen beïnvloeden; (h) om de persoonlijke informatie van anderen te verzamelen of te volgen; (i) spam, phish, pharm, voorwendsel, spider, crawl of scraping; (j) voor enig obsceen of immoreel doel; of (k) om de beveiligingsfuncties van de Service of een gerelateerde website, andere websites of internet te beïnvloeden of te omzeilen. We behouden ons het recht voor uw gebruik van de service van een gerelateerde website, omdat het schenden van een van de verboden toepassingen.

SECTIE 13 - AFWIJZING VAN GARANTIES; BEPERKING VAN DE AANSPRAKELIJKHEID

Wij selecteren, vertegenwoordigen of garanderen niet dat uw gebruik van onze service ononderbroken, snel, veilig of foutloos zal zijn.
We garanderen niet dat de resultaten kunnen worden gevolgd door het gebruik van de dienst betrouwbaar of betrouwbaar.
U stemt ermee in dat we van tijd tot tijd de service voor onbepaalde tijd kunnen verwijderen van de service op elk moment kunnen annuleren, zonder kennisgeving aan u.
U stemt er uitdrukkelijk mee in dat uw gebruik van, of het vermogen om de dienst te gebruiken, op eigen risico is. De service en alle producten en services die via de service aan u worden geleverd, worden (behalve zoals uitdrukkelijk door ons aangegeven) geleverd 'zoals ze zijn' en 'zoals beschikbaar' voor uw gebruik, zonder enige verklaring, garanties van voorwaarden van welke aard dan ook, expliciet of impliciet, inclusief alle impliciete garanties van voorwaarden van verkoopbaarheid, handelskwaliteit, geschiktheid voor een bepaald doel, duurzaamheid, titel en niet-inbreuk.
Inflation-London, onze directeuren, functionarissen, werknemers, gelieerde ondernemingen, agenten, aannemers, stagiaires, leveranciers, bronnen van licentiegevers zijn in geen geval aansprakelijk voor enig letsel, verlies, claim van enige directe, indirecte, incidentele, punitieve, speciale , of gevolgschade van welke aard dan ook, inclusief maar niet beperkt tot gederfde winst, gederfde inkomsten, gemiste besparingen, verlies van gegevens, vervangingskosten van gelijkaardige schade, bekend van deze basis is op contract, onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid), strikte aansprakelijkheid van uitgesloten, voortgekomen uit uw gebruik van een van de service van producten die zijn additief met behulp van de service, of voor enige andere claim die op enige wijze verband houdt met uw gebruik van de service van een product, inclusief, maar niet beperkt tot, fouten van weglatingen in welke inhoud dan ook, of enig verlies van schade van welke aard dan ook opgelopen als gevolg van het gebruik van de service van enige inhoud (van product) die wordt gepost, verzonden of toegelaten beschikbaar is gesteld via de service, zelfs indien op de hoogtegesteld van hun mogelijkheid. Omdat sommige staten van rechtsgebieden de uitsluiting van beperking van aansprakelijkheid voor gevolg- of incidentele schade niet toestaan, is onze aansprakelijkheid in soortgelijke staten van rechtsgebieden beperkt tot de maximale mate die herhaald is toegestaan.

DEEL 14 - VRIJWARING

U kunt in SABONZO schadeloos stellen, verdedigen en vrijwaren. SABONZO en onze moedermaatschappij, do limieten, gelieerde ondernemingen, partners, functionarissen, directeuren, agenten, aannemers, licentiegevers, componenten, verwerkte ondernemers, leveranciers, stagiaires en werknemers, vrijwaren van elke claim of eis, inclusief voldoende advocatenhonoraria, ingediend door een derde- partij als gevolg van of voortgekomen uit uw vervalst van deze Servicevoorwaarden van de documenten waarin ze door verwijzing zijn opgenomen, of uw vervalst van enige wet of de rechten van een derde partij.

DEEL 15 - SCHEIDBAARHEID

In het geval dat een bepaalde van deze Servicevoorwaarden onwettig is, wordt nietig of niet-afdwingbaar uitgesloten, zal een soortgelijke bepaling niettemin afdwingbaar zijn voor zover toegestaan ​​door de toepasselijke wetgeving, en wordt het niet-afdwingbare deel gevaarlijke te zijn gescheiden van deze Voorwaarden van Service , heeft een soortgelijke vaststelling geen invloed op de geldigheid en afdwingbaarheid van andere overige bepalingen.

SECTIE 16 - BEINDIGING

De verplichtingen en aansprakelijkheden van de partijen die vóór de beëindigingsdatum zijn aangegaan, blijven voor alle doelstellingen van kracht na beëindiging van deze overeenkomst.
Deze Servicevoorwaarden zijn van kracht tenzij en totdat ze door u of ons worden beëindigd. U kunt deze Servicevoorwaarden op elk moment gebruiken door ons op de hoogte te stellen dat u onze Services niet langer wenst te gebruiken, of wanneer u stopt met het gebruik van onze site.
Als u naar ons eigen oordeel faalt, of we vermoeden dat u gefaald heeft, om te voldoen aan een voorwaarde of geldige van deze Servicevoorwaarden, kunnen we deze overeenkomst ook op elk moment uitvoeren zonder aanmeldingsmelding en blijft u aansprakelijk voor alle verschuldigde betalingen tot en met de datum van afsluiting; en/of kan u de toegang tot onze Diensten (of een deel daarvan) ontzeggen.

DEEL 17 - VOLLEDIGE OVEREENKOMST

Het nalaten van ons om enig recht of ingewikkeld van deze Servicevoorwaarden uit te oefenen of af te dwingen, vormt geen verklaring van afstand van een dergelijk recht of soortgelijke ingewikkeld.
Deze Servicevoorwaarden en alle beleidsregels van bedrijfsregels die door ons op deze site of met betrekking tot de Service zijn geplaatst, en vervangen alle gedeeltelijke of gelijktijdige overeenkomsten , mededelingen en voorstellen , mondeling of schriftelijk, tussen u en ons (inclusief, maar niet beperkt tot, informele versies van de Servicevoorwaarden).
mogelijke dubbelzinnigheden in de interpretatie van deze Servicevoorwaarden mogen niet worden uitgelegd tegen de opsteller.

DEEL 18 - TOEPASSELIJK RECHT

Deze Servicevoorwaarden en eventuele overeenkomsten waarbij wij u Services leveren, worden gecontroleerd door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de Nederlandse wetgeving.

SECTIE 19 - WIJZIGINGEN IN DE SERVICEVOORWAARDEN

U kunt de meest recente versie van de Servicevoorwaarden op elk gewenst moment op deze pagina bekijken.
We behouden ons recht voor om naar eigen goeddunken enig deel van deze Servicevoorwaarden bij te werken, te wijzigen of te vervangen deurupdates en wijzigingen op onze website te plaatsen. Het is uw verantwoordelijkheid om onze website regelmatig te controleren op wijzigingen. Uw voortgezet gebruik van toegang tot onze website van de Service na het plaatsen van eventuele wijzigingen in deze Servicevoorwaarden betekent acceptatie van die wijzigingen.

DEEL 20 - CONTACTINFORMATIE

Vragen over de Servicevoorwaarden kunnen naar ons worden gestuurd via Info@sabonzo.com